הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
קרו נאמן-ידידה
שי וולשטין הי"ד-אתר הנצחהשי וולשטין הי"ד-אתר הנצחה

קרו נאמן-ידידה

בס"ד

קשה לנחם, הורים, משפחה חברים וכל מילה תהיה חיוורת ודלה מול הקורבן הגדול, מול
היתמות והכאב. אולם אנו מוצאים סיפור הקשור לר` יוחנן בן-זכאי ותלמידיו, אולי אפשר
למצוא בו מילת נוחם.
ר` יוחנן בן-זכאי, בן היה לו ומת עליו ונכנסו תלמידיו לנחמו.
נכנס ר` אלעזר ואמר "רבי אדם הראשון בן היה לו ומת, וקיבל עליו תנחומין, אף אתה קבל
תנחומין ענה לו ר` יוחנן "לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי את צערו של אדם
הראשון".
נכנס ר` יהושע ואמר לו: "איוב, בנים ובנות היו לו ומתו כולם ביום אחד וקבל עליהם
תנחומין" אמר לו: "לא די בצערי שאני מצטער אלא שהזכרת לי צערו של איוב".
נכנס ר` יוסי ואמר לו: "אהרון היו לו שני בנים גדולים ומתו שניהם ביום אחד וקבל עליהם
תנחומין" ולא רצה ר` יוחנן להתנחם.

נכנס ר` שמעון ואמר לו: "דוד המלך בן היה לו ומת וקבל עליו תנחומין" ולא רצה ר` יוחנן
להתנחם.
נכנס ר` אלעזר בן-ערך ואמר לו: "אמשול לך משל, למה הדבר דומה, לאדם שהפקיד אצלו
המלך פיקדון. בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר לו אימתי אצא מן הפיקדון הזה בשלום.
אף אתה רבי, היה לך בן, קרא בתורה, בנביאים ובכתובים, משנה, הלכות ואגדות, ונפטר מן
העולם בלא חטא ו י ש עליך לקבל נ י ח ו מ י ן שהחזרת את פיקדונך שלם".
אמר לו ר` יוחנן-אלעזר בני ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים.
כך גם אנו לא ננחם אתכם בזה שאנו דור של שכולים, שאבדנו נפשות יקרות בשואת ישראל,
לא ננחם אתכם בזה שאינכם יחידים בכאבכם כי אלפים נתנו חייהם למען תקומת ישראל,
לא נוסיף צער על צערכם.
אולם, בן היה לכם-מסור ואהוב, גדלתם אותו לתורה ולמעשים טובים והוא הלך בדרך טובה
וישרה, מושא להערצת חבריו וידידיו ורצה שר האומה כי בניו יעמדו על נפשם

להלחם למען נצח ישראל ולמען שלמות הארץ ושי מלא את שליחותו עד תום.
והפיקדון חזר לבעל הפיקדון-טהור, כשהילת גיבורים עוטרת את נשמתו, תהא זו נחמתכם.


קרן
תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה
תפריט דף הבית